ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2013 - 2014

LADDER 2013 - 2014 - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

18/9/13 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(5B) - ΚΟΠΑΛΑΣ(5B) 0-2 (3-6, 2-6) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(8Β)
18/9/13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(5Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(10Β) 1-2 (5-7, 6-1, 7-10) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(12Β)
22/9/13 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(5Β) - ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(10Β) 2-0 (6-2, 6-2) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(20Β)
23/9/13 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(5Β) - ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(5Β) 1-2 (6-2, 3-6, 9-11) --> ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(8Β)
25/9/13 ΣΧΙΝΑΣ(10Β) - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ(10Β) 0-2 (3-6, 2-6) --> ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ(13Β)
25/9/13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(5Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(8Β) 2-0 (6-1, 6-1) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(15Β)
1/10/13 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(5Β) - ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(10Β) 0-2(6-7, 1-6) --> ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(11Β)
1/10/13 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(10Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(20Β) 0-2 (4-6, 4-6) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(21Β)
2/10/13 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(10Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(20Β) 1-2(7-6, 2-6, 3-6) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(21Β)
2/10/13 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(20Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(21Β) 2-0(6-0, 7-5) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(31Β)
2/10/13 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(5Β) - ΣΤΑΜΟΥ(5Β) 2-0 (6-4, 6-4) --> ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(10Β)
2/10/13 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(10Β) - ΛΑΝΤΖΟΣ(20Β) 0-2(0-6, 0-6) --> ΛΑΝΤΖΟΣ(21Β)
2/10/13 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(8Β) 0-2 (5-7, 3-6) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(10Β)
2/10/13 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(10Β) - ΛΑΝΤΖΟΣ(20Β) - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
4/10/13 ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ(5Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(5Β) 1-2(6-2, 5-7, 3-6) --> ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(8Β)
4/10/13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(21Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(55Β) 0-2(2-6, 4-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(56Β)
4/10/13 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ(13Β) - ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(20Β) 1-2(6-4, 4-6, 7-10) --> ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(21Β)
4/10/13 ΣΧΙΝΑΣ(10Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(12Β) 2-0(6-4, 6-4) --> ΣΧΙΝΑΣ(20Β)
6/10/13 ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ(5Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(10Β) --> ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ(20Β)
7/10/13 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(5Β) - ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(8Β) 2-0(6-0, 6-1) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(15Β)
10/10/13 ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ(20Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(35Β) 2-0(6-2, 7-6) --> ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ(35Β)
10/10/13 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(20Β) - ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ(35Β) 0-2(1-6, 1-6) --> ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ(36Β)
11/10/13 ΑΒΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ(35Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(56Β) - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
8/10/13 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ(10Β) - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
11/10/13 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(31Β) - ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ(35Β) 2-1(6-4, 3-6, 6-4) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(41Β)
11/10/13 ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ(35Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(56Β) 1-2(2-6, 7-6, 5-7) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(58Β)
13/10/13 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(15Β) - ΣΧΙΝΑΣ(20Β) 1-2(1-6, 6-4, 7-10) --> ΣΧΙΝΑΣ(22Β)
14/10/13 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(10Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(12Β) 2-1(5-7, 6-1, 7-6) --> ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(25Β)
17/10/13 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(5Β) - ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(8Β) 2-0(6-0, 6-4) --> ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(15Β)
16/10/13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(21Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(25Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
18/10/13 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(41Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(58Β) 0-2(4-6, 2-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(60B)
27/10/13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(15Β) - ΛΑΝΤΖΟΣ(21Β) - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
4/11/13 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(8Β) - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(10Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(12Β)
11/11/13 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(5Β) - ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(8Β) 2-1(4-6, 6-0, 10-6) --> ΓΕΩΓΟΥΣΗΣ(15Β)
14/11/13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(21Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(25Β) 2-1(2-6, 6-2, 10-7) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(36Β)
18/11/13 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(21Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(25Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
18/11/13 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(15Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(21Β) 1-2(6-3, 6-7, 4-10) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(37Β)
22/11/13 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(8Β) 1-2(6-7, 6-3, 11-13) --> ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(10Β)
23/11/13 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(25Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(36Β) 2-0(6-3, 7-5) --> ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(40Β)
24/11/13 ΣΚΟΡΔΑΣ(5Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(8Β) 2-0(6-1, 6-1) --> ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β)
25/11/13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(15B) - ΛΑΝΤΖΟΣ(21Β) 1-2(6-4, 0-6, 9-11) --> ΛΑΝΤΖΟΣ(22Β)
24/11/13 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(15Β) - ΛΑΝΤΖΟΣ(21Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
26/11/13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(36Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(60Β) 0-2(2-6, 4-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(61Β)
27/11/13 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(15Β) - ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) 2-0(6-2, 6-1) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(20Β)
27/11/13 ΡΩΜΑΝΟΣ(12Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(15Β) 2-1(4-6, 7-5, 6-4) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(27Β)
27/11/13 ΣΕΙΜΕΝΗΣ(5Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(10Β) 2-0(6-2, 6-1) --> ΣΕΙΜΕΝΗΣ(20Β)
5/12/13 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(8Β) 1-2(3-6, 7-6, 3-10) --> ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(10Β)
6/12/13 ΣΧΙΝΑΣ(22Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(35Β) 0-2(3-6, 6-7) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(36Β)
6/12/13 ΣΕΙΜΕΝΗΣ(20Β) - ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(21Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
6/12/13 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(20Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(20Β) 1-2(5-7, 6-4, 5-7) --> ΣΕΙΜΕΝΗΣ(23Β)
6/12/13 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(36Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(41Β) 2-0(6-3, 7-5) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(51Β)
7/12/13 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(21Β) - ΣΧΙΝΑΣ(22Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
8/12/13 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(36Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(41Β) 2-0(6-3, 7-6) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(51Β)
9/12/13 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(15Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(20Β) 2-0(6-3, 6-4) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(25Β)
9/12/13 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(15Β) - ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(20Β) 0-2(1-6, 0-6) --> ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(22Β)
10/12/13 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(5Β) - ΖΑΡΚΑΔΑΣ(5Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(8Β)
11/12/13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(37Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(41Β) 0-2(3-6, 1-6) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(42Β)
11/12/13 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(5Β) - ΤΖΟΥΜΑΣ(5Β) 2-0(6-0, 6-0) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(10Β)
11/12/13 ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(10Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(10Β) 0-2(2-6, 1-6) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(13Β)
14/12/13 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(41Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(51Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
13/12/13 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(5Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
13/12/13 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(10Β) - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(12Β) 0-2(1-6, 3-6) --> ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(13Β)
14/12/13 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(11Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(13Β) 2-0(6-2, 6-1) --> ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(28Β)
15/12/13 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(36Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(40Β) 2-0(6-2, 6-2) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(66Β)
18/12/13 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(10Β) - ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(11Β) 0-2(2-6, 3-6) --> ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(13Β)
21/12/13 ΖΑΡΚΑΔΑΣ(8Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(10Β) 2-0(6-0, 6-1) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(18Β)
21/12/13 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(15Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(25Β) 2-1(4-6, 6-4, 12-10) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(30Β)
21/12/13 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(37Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(40Β) 2-0(7-6, 6-4) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(47Β)
22/12/13 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(42Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(51Β) 0-2(6-7, 1-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(68Β)
2/1/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(20Β) - ΣΧΙΝΑΣ(22Β) 0-2(5-7, 4-6) --> ΣΧΙΝΑΣ(23Β)
2/1/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(20Β) - ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(21Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
4/1/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(61Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(68Β) 0-2(4-6, 2-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(70Β)
4/1/14 ΣΕΙΜΕΝΗΣ(20Β) - ΣΧΙΝΑΣ(22Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
8/1/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(37Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(42Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
9/1/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(42Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(51Β) 0-2(3-6, 5-7) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(53Β)
10/1/14 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(28Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(30Β) 2-0(7-5, 6-4) --> ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(38Β)
10/1/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(20Β) - ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(22Β) 2-0(6-4, 6-1) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(35Β)
14/1/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(25Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(30Β) 0-2(2-6, 3-6) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(31Β)
15/1/14 ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝ(5Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(5Β) 2-1(4-6, 6-0, 6-2) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(10Β)
16/1/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(10Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(13Β) 1-2(6-3, 4-6, 7-10) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(15Β)
16/1/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(47Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(53Β) 2-1(4-6, 6-4, 6-2) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(57Β)
16/1/14 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(22Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(23Β) 1-2(6-3, 0-6, 2-10) --> ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β)
16/1/14 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(5Β) 0-2(3-6, 6-7) --> ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(8Β)
17/1/14 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(40Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(47Β) 2-1(3-6, 6-3, 10-6) --> ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(55Β)
17/1/14 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(38Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(47Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
17/1/14 ΣΧΙΝΑΣ(23Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(23Β) 2-0(6-4, 6-1) --> ΣΧΙΝΑΣ(28Β)
19/1/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(10Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(10Β) 2-0(6-3, 7-5) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(15Β)
20/1/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(25Β) - ΣΧΙΝΑΣ(28Β) 1-2(6-2, 4-6, 9-11) --> ΣΧΙΝΑΣ(29Β)
20/1/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(10Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(15Β) 0-2(6-7, 4-6) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(16Β)
21/1/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(47Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(55Β) 2-1(3-6, 6-4, 10-8) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β)
22/1/14 ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) - ΖΑΡΚΑΔΑΣ(18Β) 0-2(0-6, 4-6) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(20Β)
23/1/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(31Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(53Β) 0-2(1-6, 4-6) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(54Β)
23/1/14 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(55Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(61Β) 0-2(1-6, 4-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(63Β)
26/1/14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(5Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(10Β) 0-2(2-6, 3-6) --> ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(12Β)
26/1/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(15Β) - ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) 2-0(7-6, 6-2) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(20Β)
26/1/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(54Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(61Β) 0-2(6-7, 3-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(64Β)
27/1/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(25Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) 2-0(6-4, 7-5) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(30Β)
27/1/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(10Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(12Β) 2-1(4-6, 6-0, 10-7) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(20Β)
31/1/14 ΣΧΙΝΑΣ(28Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(31Β) 2-1(7-6, 4-6, 12-10) --> ΣΧΙΝΑΣ(38Β)
29/1/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(61Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) 2-0(6-0, 6-4) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(79Β)
30/1/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(15Β) - ΖΑΡΚΑΔΑΣ(18Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(22Β)
31/1/14 ΣΤΑΜΟΥ(5Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(8Β) 0-2(4-6, 3-6) --> ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(10Β)
1/2/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(30Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(25Β) 2-0(6-4, 6-4) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(45Β)
3/2/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(20Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(20Β) 2-0(6-1, 6-3) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(40Β)
3/2/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(20Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) 2-1(4-6, 7-5, 10-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(35Β)
5/2/14 ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(30Β) 0-2(3-6, 2-6) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(46Β)
5/2/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(31Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(35Β) 2-0(6-3, 6-3) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(41Β)
7/2/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(5Β) - ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(10Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
7/2/14 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(8Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(12Β) 2-1(2-6, 6-4, 7-6) --> ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(25Β)
10/2/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(45Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(54Β) 0-2(3-6, 1-6) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(56Β)
10/2/14 ΖΑΡΚΑΔΑΣ(22Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) 2-0(7-6, 6-1) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(32Β)
10/2/14 ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(20Β) 1-2(6-4, 2-6, 8-10) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(21Β)
11/2/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(56Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) 2-0(6-3, 7-6) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(71Β)
11/2/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(40Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(45Β) 1-2(6-7, 7-5, 6-10) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β)
11/2/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(20Β) - ΖΑΡΚΑΔΑΣ(22Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
12/2/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(41Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(55Β) 2-1(3-6, 6-4, 10-3) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β)
14/2/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(35Β) - ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(38Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
16/2/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(46Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(55Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
17/2/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(40Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(41Β) 2-1(6-3, 2-6, 10-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(50Β)
17/2/14 ΖΑΡΚΑΔΑΣ(32Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(35Β) 2-1(2-6, 6-2, 10-7) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(42Β)
12/2/14 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(2ΒΒ) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(35Β) 0-2(3-6, 3-6) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(36Β)
12/2/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(16Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(21Β) 2-0(6-2, 7-6) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(26Β)
12/2/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(5Β) - ΣΤΑΜΟΥ(5Β) 2-0(6-0, 6-2) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(10Β)
22/2/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(15Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(21Β) 1-2(6-7, 7-6, 8-10) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(23Β)
24/2/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(50Β) - ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ(55Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
24/2/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(71Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(79Β) 0-2(5-7, 4-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(80Β)
24/2/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(70Β) 0-2(1-6, 1-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(72Β)
27/2/14 ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ(5Β) - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(5Β) 0-2(4-6, 5-7) --> ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(8Β)
28/2/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(42Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β) 2-0(6-3, 7-5) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(69Β)
28/2/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(42Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(50Β) 2-1(6-2, 2-6, 11-9) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(57Β)
1/3/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(70Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) 2-0(6-2, 6-1) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(87Β)
1/3/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(71Β) 1-2(6-3, 6-7, 8-10) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(73Β)
5/3/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(27Β) - ΖΑΡΚΑΔΑΣ(32Β) 0-2(1-6, 5-7) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(44Β)
6/3/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(10Β) - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(13B) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
9/3/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(71Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(80Β) 0-2(1-6, 2-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(81Β)
10/3/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(80Β) 0-2(1-6, 3-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(83Β)
10/3/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(50Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) 2-1(4-6, 7-6, 10-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(65Β)
10/3/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(10Β) - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(13Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
10/3/14 ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(23Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(24Β)
11/3/14 ΔΑΣΙΟΣ(5Β) - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(8Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
11/3/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(36Β) - ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(38Β) 1-2(6-4, 4-6, 7-10) --> ΜΠΑΖΙΩΤ/ΛΟΣ(40Β)
11/3/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(50Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(71Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
12/3/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(71Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) 2-0(7-5, 6-4) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(83Β)
13/3/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(15Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(25Β) 0-2(3-6, 4-6) --> ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(26Β)
15/3/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ10Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(12Β) 2-0(6-1, 6-1) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(20Β)
15/3/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
15/3/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(26Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(27Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(29Β)
16/3/14 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(40Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
16/3/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(57Β) 0-2(0-6, 3-6) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(59Β)
17/3/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(65Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) 2-1(6-1, 3-6, 11-9) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(75Β)
17/3/14 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ(21Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(24Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
17/3/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(24Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
17/3/14 ΖΑΡΚΑΔΑΣ(44Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) 2-1(7-5, 4-6, 10-7) --> ΖΑΡΚΑΔΑΣ(59Β)
17/3/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(57Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) 2-0(6-1, 6-0) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(84Β)
18/3/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(15Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(20Β) 0-2(2-6, 4-6) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(22Β)
20/3/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(22Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) ΕΩΣ 30/3/14 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
21/3/14 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(26Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(29Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
22/3/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(83Β) 0-2(1-6, 1-6) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(85Β)
22/3/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(29Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(36Β) 2-0(6-3, 6-0) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(44Β)
24/3/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(75Β) 2-1(2-6, 6-2, 10-7) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(82Β)
25/3/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(69Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(75Β) 2-0(6-2, 6-3) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(99Β)
26/3/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(83Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(85Β) 2-0(6-3, 6-2) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(110Β)
26/3/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(83Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(87Β) 2-0(6-4, 7-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(100Β)
26/3/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(83Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(84Β) 1-2(6-4, 3-6, 7-10) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(111Β)
30/3/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(15Β) - ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) 2-1(6-3, 6-7, 10-2) --> ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(20Β)
30/3/14 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(22Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(24Β) 2-0(6-3, 7-6) --> ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(32Β)
31/3/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(72Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(83Β) 0-2(5-7, 0-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(85Β)
1/4/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(84Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(85Β) 2-1(6-2, 2-6, 6-3) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(109Β)
1/4/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(84Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(87Β) 0-2(1-6, 1-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(88Β)
3/4/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(82Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(84Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
3/4/14 ΡΩΜΑΝΟΣ(75Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(85Β) 1-2(6-4, 2-6, 6-10) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(111Β)
3/4/14 ΡΩΜΑΝΟΣ(75Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(82Β) 2-0(6-2, 6-4) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(85Β)
4/4/14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(8Β) - ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ(12Β) 2-1(7-5, 5-7, 12-10) --> ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(23Β)
7/4/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(24Β) - ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) 0-2(0-6, 4-6) --> ΣΕΙΜΕΝΗΣ(42Β)
7/4/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(24Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(26Β) 2-0(7-5, 6-1) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(39Β)
7/4/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Ν.(44Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
8/4/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(20Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(22Β) 0-2(2-6, 3-6) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(23Β)
9/4/14 ΣΕΙΜΕΝΗΣ(25Β) - ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(32Β) 2-1(4-6, 6-3, 10-2) --> ΣΕΙΜΕΝΗΣ(40Β)
12/4/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(20Β) - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(23Β) 2-1(4-6, 6-2, 10-2) --> ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(35Β)
11/4/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(10Β) - ΣΚΟΡΔΑΣ(15Β) 2-0(6-2, 6-2) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(25Β)
15/4/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(22Β) - ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ(26Β) 2-0(6-0, 6-2) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(38Β)
15/4/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(85Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(87Β) 0-2(4-6, 1-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(90Β)
15/4/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(85Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(85Β) 2-1(7-5, 0-6, 6-4) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(90Β)
24/4/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(35Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(39Β) 2-1(7-5, 4-6, 10-7) --> ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β)
23/4/14 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ(32Β) - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(35Β) 0-2(5-7, 4-6) --> ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(37Β)
23/4/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(26Β) - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(35Β) 2-0(6-0, 6-3) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(41Β)
24/4/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(36Β) - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(37Β) 2-0(6-3, 6-2) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(46Β)
24/4/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(36Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(39Β) 2-0(6-4, 6-3) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β)
27/4/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) 2-0(6-4, 6-2) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(62Β)
27/4/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(47Β) - ΖΑΡΚΑΔΑΣ(59Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
28/4/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(82Β) 1-2(4-6, 7-5, 5-10) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(98Β)
29/4/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(82Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(85Β) 2-1(1-6, 7-5, 7-6) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(97Β)
29/4/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(25Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(36Β) 1-2(5-7, 6-0, 6-10) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(47Β)
30/4/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(85Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(109Β) 2-1(7-5, 1-6, 7-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(105Β)
3/5/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(82Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(90Β) 0-2(1-6, 1-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(106Β)
4/5/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(105Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(111Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(113Β)
5/5/14 ΚΑΤΑΙΒΑΤΗΣ(5Β) - ΣΤΑΜΟΥ(5Β) 1-2(6-3, 1-6, 8-10) --> ΣΤΑΜΟΥ(8Β)
5/5/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(38Β) - ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(40Β) 2-0(6-0, 6-2) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(53Β)
8/5/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(25Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(38Β) 2-0(7-6, 6-4) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(40Β)
11/5/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) 0-2(3-6, 1-6) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(57Β)
11/5/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(85Β) 0-2(2-6, 5-7) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(87Β)
12/5/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(39Β) - ΚΟΠΑΛΑΣ(41Β) 2-1(7-5, 3-6, 10-7) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(54Β)
12/5/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(56Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β) 2-1(6-1, 0-6, 12-10) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(72Β)
12/5/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(98Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(111Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
13/5/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(98Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(111Β) 2-1(0-6, 6-2, 11-9) --> ΚΟΣΜΙΔΗΣ(113Β)
13/5/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(90Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(98Β) 2-0(6-0, 6-1) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(115Β)
13/5/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(90Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(106Β) 2-0(6-4, 6-1) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(105Β)
14/5/14 ΔΑΣΙΟΣ(5Β) - ΣΤΑΜΟΥ(8Β) 1-2(6-3, 3-6, 8-10) --> ΣΤΑΜΟΥ(10Β)
17/5/14 ΡΩΜΑΝΟΣ(106Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(111Β) 2-0(6-4, 7-5) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(131Β)
18/5/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(98Β) 0-2(4-6, 4-6)
18/5/14 ΔΑΣΙΟΣ(5Β) - ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ(10Β) 0-2(1-6, 5-7) --> ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ(12Β)
18/5/14 ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(38) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(39Β) 2-0(6-2, 6-4) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(63Β)
18/5/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(40Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(44Β) 2-0(7-5, 7-5) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(55Β)
18/5/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(87Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(98Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
23/5/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(54Β) 0-2(5-7, 4-6) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(55Β)
23/5/14 ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(106Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(113Β) 2-0(6-3, 6-4) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(121Β)
23/5/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(72Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(87Β) 2-1(3-6, 6-3, 10-8) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(84Β)
24/5/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(113Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) 2-0(6-1, 6-2) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(123Β)
25/5/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(111Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) 2-0(6-2, 6-0) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(126Β)
25/5/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(55Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(62Β) 1-2(7-5, 6-7, 8-10) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β)
26/5/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(62Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β) 0-2(3-6, 4-6) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(75Β)
26/5/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(62Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(72Β) 0-2(1-6, 3-6) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(74Β)
26/5/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(62Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(87B) 0-2(6-7, 3-6) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(88Β)
26/5/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(41Β) - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) 2-1(6-3, 1-6, 13-11) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(56Β)
28/5/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(113Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(121Β) 2-0(6-1, 6-0) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(138Β)
28/5/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(63Β) 2-1(2-6, 7-5, 10-3) --> ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(72Β)
28/5/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(55Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(62Β) 2-0(6-2, 6-4) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(71Β)
1/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(63Β) 1-2(4-6, 6-2, 8-10) --> ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(66Β)
1/6/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(72Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(75Β) 2-0(6-4, 6-0) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(94Β)
3/6/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) - ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(55Β) 0-2(3-6, 4-6) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(56Β)
5/6/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(105Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(111Β) 2-0(6-3, 6-2) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(125Β)
7/6/14 ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(40Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Ν(44Β) 2-0(6-1, 6-2) --> ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(55Β)
7/6/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(131Β) 0-2(4-6, 2-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ(132Β)
9/6/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(126Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(131Β) 2-0(7-5, 6-4) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(136Β)
9/6/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(126Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
10/6/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(41Β) - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) 2-1(6-3, 1-6, 13-11) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(56Β)
10/6/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(55Β) - ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(56Β) 0-2(4-6, 3-6) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(73Β)
10/6/14 ΑΣΠΙΩΤΗΣ(55Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β) 0-2(3-6, 4-6) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(64Β)
11/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(75Β) 2-1(3-6, 7-5, 10-8) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(79Β)
11/6/14 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(75Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(88B) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
12/6/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(123Β) 0-2(6-7, 1-6) --> ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(140Β)
13/6/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(115Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Κ(131Β) 2-0(6-1, 6-1) ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(141Β)
15/6/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) - ΑΣΠΙΩΤΗΣ(55Β) 1-2(6-2, 2-6, 5-10) --> ΑΣΠΙΩΤΗΣ(57Β)
15/6/14 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ(52Β) - ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β) 0-2(2-6, 2-6) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(90Β)
15/6/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(56Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(66Β) 2-1(7-5, 2-6, 10-8) --> ΚΟΠΑΛΑΣ(71Β)
15/6/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(88Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(94Β) 2-0(6-2, 6-2) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(114Β)
15/6/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(88Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) 2-1(6-3, 2-6, 10-8) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(103Β)
15/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β) - ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(71Β) 2-0(6-2, 6-0) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(105Β)
17/6/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(94Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) 2-1(6-7, 6-2, 10-6) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(105Β)
17/6/14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(94Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(125Β) 0-2(1-6, 1-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(126Β)
17/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(63Β) - ΜΙΝΤΖΗΛΑΣ(66Β) 2-0(6-2, 6-1) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(89Β)
20/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(79Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(94Β) 0-2(5-7, 3-6) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(95Β)
22/6/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(71Β) - ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ(75Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
22/6/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(71Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(95Β) 0-2(2-6, 0-6) --> ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(96Β)
22/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(90Β) - ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) 2-0(6-3, 7-6) --> ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(120Β)
22/6/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(125Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(126Β) 2-0(6-3, 6-3) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(152Β)
22/6/14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(103Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(125Β) 0-2(2-6, 1-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(142Β)
23/6/14 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(126Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(138Β) 2-0(6-4, 6-3) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(167Β)
24/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(90Β) - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(103Β) 1-2(1-6, 6-2, 2-10) --> ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ(104Β)
24/6/14 ΚΟΠΑΛΑΣ(71Β) - ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(73Β) 0-2(2-6, 6-7) --> ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(75Β)
24/6/14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ(73Β) - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(94Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
25/6/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(126Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(140Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
27/6/14 ΡΩΜΑΝΟΣ(132Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(141Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
27/6/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(126Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
27/6/14 ΚΟΣΜΙΔΗΣ(114Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ(132Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
27/6/14 ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(138Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(142Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
27/6/14 ΡΩΜΑΝΟΣ(132Β) - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ(138Β) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
27/6/14 ΡΩΜΑΝΟΣ(132Β) - ΣΙΑΒΕΛΗΣ(136Β) 1-2(6-2, 6-7(6), 2-10) --> ΣΙΑΒΕΛΗΣ(138Β)
27/6/14 ΣΙΑΒΕΛΗΣ(136Β) - ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(142Β) 0-2(1-6, 3-6) --> ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ(168Β)
29/6/14 ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ(105Β) - ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(132Β) 0-2(1-6, 3-6) --> ΡΩΜΑΝΟΣ Κ.(133Β)